Omsorg om naturen

Stures blommor – vän med miljön! Vi gillar ekologiskt och fairtrade och eftersträvar i möjligaste mån att köpa in de produkter som gör minst inverkan på miljön.

Goda leverantörer

Vi väljer våra leverantörer med omsorg. Vår största leverantör av krukväxter har delvis egen odling i Stockholmsområdet. Deras plantor är odlade med klimatsmarta metoder i energisnåla växthus och minimala utsläpps görs i miljön genom att bevattningen sker genom recirkulerande bevattningssystem (näringsvattnet återvinns således). Inga kemiska bekämpningsmedel används. De krukväxter som importeras kommer huvudsakligen från Europa. Många av de rosor som vi säljer är odlade i Stockholmstrakten med liknande miljöbelastande metoder. Övriga snittblommor direktimporteras från auktionerna i Holland. Själva sopsorterar vi självklart allt vårt avfall.

Välgörenhet

Eftersom vi ”lever” av naturen, vill vi dra vårt strå till stacken för att förbättra  förutsättningarna för en grönare jord. Vi skänker därför en procent av omsättningen till Vi-skogen (www.viskogen.se), som arbetar för att upprätthålla en hållbar miljö genom att arbeta med rådgivning, utbildning och plantering av träd, buskar och grödor i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda. Vi stödjer också organisationerna WWF och Greenpeace.